آموزش لینوکس

برای تمام کسانی که می خواهند حرفه لینوکس (Linux) را انتخاب کنند و لینوکس را یاد بگیرند ضروری است تا آموزش مقدماتی لینوکس را بگذرانند. این درس، مقدمه ورود به دنیای لینوکس است. در این درس، شما به صورت علمی، دقیق و کاربردی با مفاهیم لینوکس آشنا خواهید شد. پس از اتمام این دوره سرویس های لینوکس رو نصب ، آموزش و تنظیم میکنیم. هر یک از این مطلب نیازمند مطالب آینده خواهد بود. توصیه میکنم مطالب را به ترتیب دروس ببنید و تمرین کنید

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است: