Zcash

لیست فاست های مربوط به zcash برای استفاده از این لیست باید در سایت faucethub ثبتنام کرده باشید   queenfaucet claimfreecoins faucetcrypto

TRX

لیست فاست های مربوط به trx برای استفاده از این لیست باید در سایت faucethub ثبتنام کرده باشید   queenfaucet claimfreecoins faucetcrypto

DigiByte

لیست فاست های مربوط به بیت کوین برای استفاده از این لیست باید در سایت faucethub ثبتنام کرده باشید   queenfaucet claimfreecoins claimfreecoins faucetcrypto

Ethereum

  لیست فاست های مربوط به اتریوم برای استفاده از این لیست باید در سایت faucethub ثبتنام کرده باشید   claimfreecoins queeneth ehhfaucet faucetcrypto