عرضه اولیه سهام

عرضه اولیه سهام نماد: آریا نام شرکت: پليمر آريا ساسول سهمیه هر کد: حداکثر 100سهم دامنه قیمت: 65.011 الی 65.119 ریال زمان ثبت سفارش: 1399/03/07 حداکثر نقدینگی مورد نیاز: 6.550.972 ریال عرضه اولیه سهام چیست؟ عرضه اولیه یا عرضه عمومی اولیه یعنی وقتی سهام یک شرکتی برای اولین بار در بورس می‌آید و ما بتوانیم Read more about عرضه اولیه سهام[…]

market

آشنایی با بورس

آشنایی با بورس Previous Next “What really turned me over was the ability to understand how everything works without any prior knowledge.” محمد هادی کیان ارثی Trader اینجا شما آشنایی با بورس را یاد می‌گیرید، چطور بهتر سرمایه‌گذاری کنید، چطور درست و به‌موقع تصمیم بگیرید و در نهایت چطور درآمد بیشتری از بورس کسب کنید. Read more about آشنایی با بورس[…]

My Personal WEBsite