نحوه انجام معاملات در بورس و فرابورس

me

محمد هادی کیان ارثی

      اجرای سفارش مشتریان در سامانه معاملات

معاملات اوراق بهادار، طی یک جلسه معاملاتی در روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته به استثنای ایام تعطیل رسمی از ساعت نه صبح تا دوازده و نیم و از طریق سامانه معاملات انجام می شود.

سامانه معاملات، سامانه ای است الکترونیکی که عملیات مربوط به معاملات از جمله دریافت سفارش، تطبیق و انجام معامله از طریق آن انجام می شود. سفارشات حضوری و اینترنتی (آفلاین) مشتریان، توسط معامله گران شرکتهای کارگزاری و از طریق ایستگاه معاملاتی، وارد سامانه معاملات می شوند. ایستگاه معاملاتی، پایانه معاملاتی کارگزار است که از طریق آن با سامانه معاملاتی بورس و یا فرابورس و یا هر دو در ارتباط می باشد.

در سفارشات برخط (آنلاین)، خود مشتری از طریق دسترسی ایجاد شده توسط کارگزاری، مستقیما به سامانه معاملات بورس و فرابورس متصل شده و سفارشات خود را وارد سامانه می نماید.

معاملات اوراق بهادار در سامانه معاملات بورس و فرابورس، از طریق ساز و کار حراج انجام می شود. ساز و کار حراج، به معنی انطباق بهینه سفارش های خرید و فروش مشتریان با در نظر گرفتن اولویت قیمت، منشاء و زمان می باشد.

      مراحل انجام معاملات

مراحل انجام معاملات به شرح زیر است:

پیش گشایش: این مرحله 30 دقیقه قبل از شروع معاملات است (30/8 تا 9 صبح) که در آن امکان ورود، تغییر یا حذف سفارش وجود دارد لیکن معامله ای انجام نمی شود.

مرحله گشایش: این مرحله بلافاصله پس از مرحله پیش گشایش است (راس ساعت 9 صبح) و در آن، سفارش های موجود در سامانه معاملات در دامنه نوسان روزانه قیمت، انجام می شود.

مرحله حراج پیوسته: این مرحله پس از انجام مرحله گشایش شروع و در آن معاملات براساس حراج پیوسته انجام می شود. (9 تا 30/12 ظهر)

        انواع معاملات:

معاملات خرد: به معاملاتی که در آن ها دامنه نوسان روزانه قیمت و محدودیت حجمی اعمال می شود، معاملات خرد می گویند.

معامله عمده: به معاملاتی که در آن ها دامنه نوسان روزانه قیمت و محدودیت حجمی اعمال نمی شود، معاملات عمده می گویند. این معاملات در نمادی مجزا که به همین منظور در سامانه معاملاتی ایجاد شده به صورت یکجا و از یک کد معاملاتی انجام می شوند.

معامله بلوک: معامله ای است که حجم سهام آن سفارش، بیش از سقف مجاز در سفارشات عادی و کمتر از تعداد سهام معاملات عمده می باشد. این سفارشات با هماهنگی ناظر بازار برای باز نمودن امکان ورود حجم بالای سهم در سفارش خرید یا فروش انجام می شود.

      انواع سفارش ها در سامانه معاملاتی:

سفارش محدود: سفارش خرید یا فروشی است که در قیمت تعیین شده توسط مشتری، یا بهتر از آن انجام می شود.

سفارش با قیمت باز: سفارشی است که بدون تعیین قیمت وارد سامانه معاملاتی شده و با قیمت بهترین سفارش طرف مقابل اجرا می شود. در صورت اجرا نشدن بخشی از سفارش، باقیمانده به صورت یک سفارش با قیمت باز در سامانه باقی خواهد ماند.

اولویت سفارش ها در سامانه معاملات برحسب نوع سفارش، به ترتیب به شرح زیر می باشد:

الف) سفارش با قیمت باز. ب) سفارش محدود.

اعتبار زمانی سفارش ها به شرح ذیل می باشد:

سفارش روز: سفارشی است که اعتبار آن در پایان روز معاملاتی به اتمام می رسد و به صورت خودکار از سامانه معاملات حذف می شود.

سفارش جلسه: سفارشی است که اعتبار آن در پایان جلسه رسمی معاملاتی به اتمام می رسد و به صورت خودکار از سامانه معاملاتی حذف می شود.

سفارش بدون محدودیت زمانی: این سفارش تا زمانی که توسط کارگزار حذف نشود در سامانه معاملاتی باقی مانده و معتبر می باشد.

سفارش مدت دار: سفارشی است که اعتبار آن در پایان تاریخی که در زمان ورود سفارش مشخص شده به اتمام می رسد و پس از آن به صورت خودکار از سامانه معاملات حذف می شود.

سفارش زمانی: کارگزار در زمان ورود سفارش، تعداد روزهای مشخصی را جهت اعتبار سفارش مشخص می کند. این سفارش تا تاریخی که معادل تاریخ ورود سفارش به علاوه تعداد روزهای تعیین شده است، معتبر بوده و سپس به صورت خودکار از سامانه معاملات حذف می شود.