dry bag

کیسه ضد آب یا درای بگ (Dry Bag)

Dry Bag کیسه ضد آب یا  کیسه ضد آب یا درای بگ به کیسه‌های ضدآبی گفته می‌شود که جهت محافظت وسایل در مقابل رطوبت، باران و آب طراحی‌ شده‌اند و به‌ سادگی و ‌سرعت باز و بسته می‌شوند. گاهی این کیسه‌ها خود به‌صورت کوله‌پشتی‌های ضد آب به‌ تنهایی بر روی دوش حمل می‌شوند؛ گاهی نیز Read more about کیسه ضد آب یا درای بگ (Dry Bag)[…]

My Personal WEBsite